Důležité informace pro rodiče

13.10.2010 12:48
 • Omlouvání dětí v době nepřítomnosti ( z důvodu nemoci ) není nutné
 • Pokud by se jednalo o nepřítomnost dítěte delší než  14 dní ( úraz, operace…)  omlouvejte dítě na tel. čísle: 739 017 376 ; hejlova.dasa@seznam.cz
 • Tréninky jsou pro plavce rozděleny do dvou skupin a to:
  • skupina č. 1 – plave od 15.00 hod – 16.00 hod.
  • skupina č.2 – plave od 16.00 hod. -  17.00 hod.
  • skupina č.3 – závodní - plave od 15.00 hod – 17.00 hod. dle dohody s trenéry
 • Všichni plavci budou nejpozději 10 - 15 min. před zahájení tréninku shromážděni u pokladen, kde po předložení průkazek vyčkají příchodu trenéra, který je hromadně odvede do šaten
 • Bez průkazky nebude dítě na trénink vpuštěno

—————

Zpět