Zahájení plavecké sezóny 2022/2023

10.08.2022 11:21

V pondělí 5.9.2022 se bude konat první plavecký trénink. Zároveň je možné zaplatit příspěvek 3000,- Kč na první polovinu nové sezóny. Příspěvek budeme vybírat v hotovosti na jednom ze tří prvních tréninků (5.9., 7.9., 12.9.). Příspěvek je o 500,- Kč vyšší než v loňském roce. Důvodem je zvýšení nájmu za plavecký bazén způsobený zejména růstem cen energií. O ceně stále jednáme, nicméně nečeká nás nic optimistického, spíše další navyšování cen. Každopádně se těšíme na setkání s Vámi. 

Jako malou náplast na zvýšení cen nabízíme dětem možnost si zacvičit pod dozorem trenéra v naší cvičebně na plaveckém bazénu, vždy hodinu před plaváním nebo po plavání případně i jiný den. Pokud budete mít zájem, je potřeba toto nahlásit během placení paní Mrkvicové.

—————

Zpět